Norsk English

Byggestart for Skyspace innan rekkevidde

Det er no klart at arbeidet med ein James Turrell Skyspace kan starta opp våren 2015.

Etter at kommunestyret i Kvam like før jul vedtok å gje Hardanger og Voss museum eit lån på 500 000 kroner er finansieringa no på plass. Dermed kan prosjektet leggjast ut på anbod og byggestart bør difor ikkje vera altfor langt unna.

http://www.bt.no/bergenpuls/Et-steg-narmere-Skyspace-3031951.html#.Usu3n9LuI40