Program

Lyttekurs i klassisk musikk: På scenekanten med Annabel Guaita og Jordi Mora

På scenekanten i Kabuso: Onsdag 5. april kl 18 er du invitert til konsert og samtale mellom Annabel Guaita, pianist og formidlingsleiar ved KODE - ...

Barneverkstad: Lik form - ulik

Denne laurdagen let me oss inspirere av kunstnaren Bård Breivik som nytta same form, men kvar gong nye materialar. ...

Kakaokonsert

Bli med på kakaokonsert i Kabuso laurdag 22. april kl 13: Opplev elevar frå Kvam kulturskule framføra frå eit stort og variert repertoar!