Norsk English

Slipssundag for born

Kunsthuset Kabuso

01.09.2012 15.00

Slipsverkstad og omvising for born i utstillinga Ludvig Eikaas - Portrett i Kabuso sundag 2. september kl 12.

Ludvig Eikaas designa slipset som vart sjølve kjennemerket hans: Eit slips beståande av større og mindre sirklar i metall som han bar på mange av sjølvportretta, men og ute blant folk.

Laurdag 1. september vert det altså slipsdag for born i Kabuso.
Me ser på bilete av Ludvig Eikaas sine slips og dekorerer eigne slips.
Ta gjerne med eit slips du kan dekorera. Kabuso har til dei som ikkje har med eigne.
Born i alle aldra er velkome til ein kreativ time på Kabuso.

Varigheit: ca 1 t