Norsk English

Barneverkstad: Fonna

Utstillingsalen/foajeen, Kabuso

16.03.2013 14.00

Laurdag 16. mars kl 14 vert det omvising og verkstad for born i samband med utstillinga Grøne sjøar og blått blod.

Kva forhold har me til isbrear?
Folgefonna ligg ikkje langt unna. I utstillinga som inneheld bilete, video, skulpturar, tekstar og lyd kan me kanskje få ei anna oppleving av breen? Med ulike material får borna laga si eiga utgåve av Folgefonna.  

Alder: 5-10 år
Varigheit: 1 time