Norsk English

Barneverkstad: Streken

Utstillingssalen og foajéen, Kabuso

01.06.2013 14.00

Omvising og barneverkstad for born i alderen 5-10 år. Merk ny dato er 1. JUNI

Kva er ei teikning? Kva kan me gjera med ei teikning? Me ser på svært ulike teikningar av ulike kunstnarar. Kan dei gje oss inspirasjon til å teikna på nye måtar? I verkstaden prøver me ut ulike teknikkar og materialer.