Norsk English

VU 2014: Filmvisning og performance

Kunsthuset Kabuso

07.12.2014 12.00

Sundag 7. desember blir siste sjanse til å få med seg Vestlandsutstillinga 2014! Dette blir markert med performance og videovisning i Kabuso.  

Eige videoprogram og deretter ein reinsings- og frigjeringssermoni, der Verket Ivy - eit frigjerande troll frå utstillinga skal brennes.

PROGRAM:
12:00 - 14:00 - Video screening i konsertsalen

Trust in me (2013) - Camilla Haukedal
I videoen Trust in me tar Haukedal for seg menneskets iboende undring omkring sin egen  skjebne. Arbeidet viser en kvinne som prøver å pusle sitt eget liv, legge den siste brikken for
så å kunne se hva det vil bringe. Forsøket mislykkes, men nederlaget - som i en tilstand  mellom drøm og virkelighet - tar en uventet retning. 

Location (2013) - Kristina Kvalvik
I filmen Location beveger vi oss gjennom et forlatt hus. Bare skjelettet står tilbake og naturen
har tatt over i det som engang var et levende hjem. Kvalvik's prosjekt er en undersøkelse av
det iscenesatte rommet og hvordan det underbygger filmens stemning og narrativ. Fortellingen
er fjernet og fokuset er utelukkende lagt på søken etter den perfekte location. 

Failing to Leviate in the Field (2012) - Maren Juell Kristensen
I Failing to Leviate in the Field brukes forskning, medisin og psykiatri som bakgrunnsmateriale;
Juell Kristensen trekker ut symboler, bilder og tekst og skaper et temporært narrativ der
kunstneren stiller spørsmål ved persepsjon av virkeligheten og skaper sammenheng av
tilsynelatende løse assosiasjoner. Videoen er et forsøk på å forstå verden sett ut i fra en som
mottar en eller annen form for behandling. Karakteren forsøker så godt hun kan å tilpasse seg
det «de» - leger og behandlere - sier, men misforstår sannsynligvis fullstendig. 

Transactions #3 - Suhrke & Skevik
Suhrke's og Skevik's arbeid til Vestlandsutstillingen 2014 er siste del i trilogien Transactions. I
trilogien utgjør samspillet dem imellom en vesentlig del av verket; i stedet for å lage fortellinger
med rollefigurer, blir kunstnerne både fortelling og rolle. I Transactions #3 navigerer Suhrke og
Skevik hverandre ved hjelp av ulike metoder gjennom skiftende omgivelser. 

Kl 14: Performance av Tove Kommedal
Ivy (eng) : eføy
Eføyen er symbol på hvordan sjelen lever videre etter
kroppslig død. I paganisme og heksekunst virker eføyen
svalende og stimulerer til dype tanker. Magisk bruk
av planten kan beskytte mot ulykke og negativitet og
vil kunne medføre helbred og beskyttelse, samt sann
kjærlighet, troskap, fruktbarhet, vennskap og ekteskap,
livsglede og samarbeid. 

- et frigjørende troll
Henviser til det underjordiske stygge som kan
være farlig men også det som fremstår som bare
dumt. Utrykket å gå troll i ord, altså at noe negativt
skjer hvis en snakker om det, bygger på forestillingen
om noaord* og tabuer, som er en urgammel redsel for å
omtale onde krefter eller farer ved deres rette navn.

Vestlandsutstillingens forskjellige destinasjoner
er arena for handlingsforløpet og sameksistensen
brukes som skapende metode. Verket Ivy- et
frigjørende troll har vokset seg større og større fra Vestlandsutstillingens
forskjellige destinasjoner til siste visningssted
som er Kunsthuset KABUSO. 

Her avsluttes ritualet og eføy greina med all konfettien brennes opp. Flammene og brannen brukes som renselse eller frigjørende element.

Direkte brennes materiale opp og symbolsk er det nedskrevne gjort imaginært.