Norsk English

Kåseri: Edvard Munch i Hardanger

Kabuso

07.06.2015 15.00

Johan Storm Munch held kåseriet "Edvard Munch i Hardanger". Gjennom skissar og dagbøker vert med kjend med Munch si reise frå Bergen med båt til Granvin og hest vidare til Voss.

Edvard Munch var ein gong på Vestlandet. 23. - 30. juni 1909 oppheld seg i Bergen, kor han selde ei rekkje måleri til Rasmus Meyer, for så å rømme byen og vidare til Hardanger og Voss