Tilsette i Kunsthuset Kabuso

Kontakt gjerne Kabuso sin resepsjon og sentralbord på tlf 47 47 99 87 eller på post@kabuso.no.  

Tilsette:

Fagleg leiar (vikar til 1. august)
Espen Johansen
Tlf. 944 25 474
E-post: espen@kabuso.no

Stadfortredar/konsulent (resepsjon/kafé/utleige/konsert)
Torunn Øvsthus
Tlf. 47 47 99 87/976 63 899
E-post: torunn@kabuso.no

Konsulent (formidling)
Karen Noer Korssjøen
Tlf. 992 25 096
E-post: karen@kabuso.no


Konsulent
(marknadsføring)
Ann Charlotte Ellingsen
Tlf. 950 21 390
E-post: lotte@kabuso.no


Konsulent (resepsjon)
Hilde-Marie Larsen Klyve
 
Tlf. 902 00 213
E-post: post@kabuso.no