Sublime Landskap (h)

Måleri ved Peder Balke, Thomas Fearnley, Hans L. Reusch og Thomas Pihl, og videoinstallasjonen News from the Near Future av Fiona Tan.

Kunstnarane fangar på kvar sitt vis dramatiske sider ved naturen, og fokus for utstillinga vert difor det sublime.

Kabuso vil takke Trondheim Kunstmuseum og Bergen Kunstmuseum for utlån av verk til utstillinga.