Norsk English

Simone Hooymans - After Office Hours (f)

Simone Hooymans syner teikningar og video i foajeen i Kabuso. Utstillinga står til og med 4. mars 2012.

Simone Hooymans (f.1974) er nederlandsk kunstnar busett i Hardanger. Hennar teikningar er sterkt prega av opplevinga av natur og landskap. I arbeida sine blandar ho og teikning med animasjon og video. Til utstillinga i Kabuso har ho laga ein ny animasjon After Office Hours om korleis menneske forheld seg til naturen og naturkatastrofer.
Utstillinga er støtta av Norsk Kulturråd


   Norsk kulturråd

Les meir på http://www.simonehooymans.com