2015 

I 2015 presenterte Kabuso utstillingane Edvard Munch - Natur og kjensle, Temp - ...either way-, Hans E. Kinck 150 år - Illustrasjonar av Nikolai Astrup & Thorbjørn Egner, Vestlandsutstillinga og Marius Moldvær - Heimat/Hiraeth.  

temp

TEMP ...either way - (h)

Kunstnargruppa TEMP består av dei fire kunstnarane Heidi Bjørgan, Ruth Moen, Anne Helen Mydland og Anne Thomassen, som alle har leire som hovudmateriale. Utstillinga ...either

munch2

Edvard Munch: Natur og kjensle (h)

Sommaren 2015 syner Kabuso ei utstilling med grafiske verk av Edvard Munch (1863-1944). Det berande grepet i dette utvalet grafiske trykk av Edvard Munch er at bileta nyttar

Hvitsymre

Hans E. Kinck 150 år. Illustrasjonar av Nikolai Astrup & Thorbjørn Egner (h)

Kabuso feirar 150-årsjubileet til forfattaren Hans E. Kinck med ei utstilling av illustrasjonane Thorbjørn Egner og Nikolai Astrup gjorde til nokre av dei mest kjende og kjære

vu_brekke

Vestlandsutstillinga 2015 (h)

Vestlandsutstillinga vitjar årleg Kabuso og Hardanger, og er einaste visningsstad i Hordaland. Tema for utstillinga er språk som kunst og kunst som språk. Utstillinga er kuratert

Moldvær

Marius Moldvær - Heimat/Hiraeth (h)

Marius Moldvær sitt kunstnariske virke er plassert i kryssingspunktet mellom natur og kultur; korleis landskap framstår som ein rein fysisk form, korleis det er vidare forma

Anngjerd Rustand Blaabaer Og Aske 1

31.10-13.12: Anngjerd Rustand - Blåbær og aske (f)

Blåbær og aske (2015) er sett saman av fleire måleri på silkepapir (opphavleg to hundre). Desse har vorte til i gjentakinga av eitt enkelt grep:
Saft av blåbær og ei