2016

På utstillingsprogrammet for 2016 stod Vestlandsutstillinga, Øystein Klakegg, Sigrid Szetu og Olav Christopher Jenssen med meir.  

.

2016 Leander Djoenne

Vestlandsutstillinga 2016 (h)

Kuratorane Lars Korff Lofthus og Sveinung Unneland ynskjer å bruka Vestlandsutstillinga 2016 til å undersøka kva det lokale kan tyda. Stadig fleire fenomen synast

Medan Vi Ventar Paa Ferja I 2007 Øystein Klakegg

12.03-17.04: Øystein Klakegg (h)

Klakegg sine fotografi skildrar med eit skråblikk dei fascinerande absurde, men likevel kjende omgjevnadene våre på Vestlandet. I utstillinga presenterer Klakegg bilete som skildrar kvardagsobservasjonar

Szetu Pink Shape

23.04-29.05: Sigrid Szetu (h)

Måleriutstilling med verk der Szetu har henta inspirasjon frå det særeigne lyset, havet, dei vèrharde fjella og kontrastane i det nordnorske landskapet.   

Ocjenssen Detail 2015

04.06-25.09: Olav Christopher Jenssen - Colibri i Hardanger (h)

Olav Christopher Jenssen (f. 1954) vert rekna for å vera ein av vår tids viktigaste kunstnarar. Dei abstrakte, ofte fargesterke måleria og installasjonane hans, tek utgangspunkt

Toril Johannessen Zollner Illusion Repeat

08.10-11.12: Toril Johannessen - Unlearning Optical Illusions (h)

T.o.m. sundag 11. desember kan du oppleva utstillinga Unlearning Optical Illusions av Toril Johannessen i Kabuso. Sjå den flotte omtalen utstillinga fekk på