Utleige av lokale

Det er høve til å leiga lokale i Kabuso for møter, seminar og andre arrangement.

web Konsertsal_ Willy Haraldsen.jpg

Tilbod ved utleige

Konsertsalen kan leigast til konferansar, møter o.l.
Salen har 150 sitjeplassar og gode tekniske fasilitetar. Ved leige av konsertsalen disponerer